Zdroje

Proč tvrdíme, že k manipulaci s minerální vlnou je třeba ochranných pomůcek?

Při práci používejte ochranné brýle. Je doporučována ochrana očí dle EN 166. Při práci používejte rukavice, aby se zabránilo svědění, v souladu s EN 388. Při práci zakryjte pokožku. Při práci v nevětraném prostoru nebo při průběhu operací, které mohou generovat emise prachu, noste ... jednorázovou obličejovou masku. Je doporučen typ v souladu s EN 149 FFP1.

Zdroj: Bezpečnostní list Isoveru podle směrnice 91/155/EHS (ve znění 2001/58/ES)

Pokud je to možné, větrejte pracovní plochy.
Odpad musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.
Zakryjte pokožku. Při práci v nevětraném prostoru noste jednorázovou obličejovou masku.
K vyčištění prostoru použijte vakuových zařízení.
Použijte ochranné brýle.
Před mytím opláchněte studenou vodou.
Zjistit více Méně informací

Proč tvrdíme, že minerální vlna je nasákavý izolační materiál?

Minerální vláknité izolace jsou na rozdíl od pěnového polystyrenu na vlhkost velmi citlivé. Půl procenta objemové nebo pět procent hmotnostní vlhkosti zhorší izolační vlastnosti minerální vlny o 90 %. ...

Zdroje: Měření teplotního a vlhkostního režimu stěny s ETICS (2017); Vliv vlhkosti na vlastnosti minerálních izolací (2017)

Zjistit více Méně informací

Proč tvrdíme, že minerální vlna je těžší než pěnový polystyren?

Tabulky srovnávající v textu hmotnost uvádí, že objemová hmotnost EPS se pohybuje mezi 13,5 – 18 kg / m3, zatímco u minerální vlny zhruba 160 kg / m3. ...

Zdroj: https://www.nazeleno.cz/stavba/izolace/tepelne-izolace-polystyren-mineralni-vata-a-dalsi.aspx

EPS70F a EPS100F, porovnání izolačních a technických vlastností, cena:
EPS70F EPS100F
Objemová hmotnost: 13,5-18kg/m3 Objemová hmotnost: 18-23 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti: 0,039 Součinitel tepelné vodivosti: 0,037
Faktor difuzního odporu: 20-40 Faktor difuzního odporu: 30-70
Pevnost ve smyku (kPa): 50 Pevnost ve smyku (kPa): 50
Pevnost v tlaku: 70 kPa Pevnost v tlaku: 100 kPa
Pevnost v tahu: 100 Pevnost v tahu: 150
Reakce na oheň: E Reakce na oheň: E
Nasákavost dlouhodobá: 0,5 kg/m2 Nasákavost dlouhodobá: 0,5 kg/m2
Cena obvyklá: 1200Kč/m3 s DPH Cena obvyklá: 1500Kč/m3 s DPH
Tabulka porovnání izolačních a technických vlastností, cena:
Příčná (kolmá) orientace vláken Podélná orientace vláken Podélná orientace vláken dvouvrstvá charakteristika
Objemová hmotnost: 88 kg/m3 Objemová hmotnost: 160 kg/m3 Objemová hmotnost: 160 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 – 0,039 Součinitel tepelné vodivosti: 0,036
Faktor difuzního odporu: 1 Faktor difuzního odporu: 1 Faktor difuzního odporu: 1
Pevnost v tahu kolmo k desce: 80 kPa Pevnost v tahu kolmo k desce: 15 kPa Pevnost v tahu kolmo k desce: 10 kPa
Reakce na oheň: A1 Reakce na oheň: A1 Reakce na oheň: A1
Cena obvyklá: 2600Kč/m3 s DPH Cena obvyklá: 2800Kč/m3 s DPH Cena obvyklá: 2500Kč/m3 s DPH
Zjistit více Méně informací

Proč tvrdíme, že minerální vlna ztrácí svou pevnost v čase?

Tabulky srovnávající v textu pevnost v tahu u obou izolačních materiálů uvádí, že pevnost v tahu u EPS je 100 – 150 kPa. Naopak u minerální vlny s podélnou orientací vláken se tato hodnota pohybuje mezi 10 – 15 KPa. ...

Zdroj: Vliv hydrotermálních cyklů na mechanické vlastnosti fragmentů z EPS a MW desek s nanesenou výztužnou vrstvou z ETICS; VUPS; 12/2017, např. https://www.nazeleno.cz/stavba/izolace/tepelne-izolace-polystyren-mineralni-vata-a-dalsi.aspx

EPS70F a EPS100F, porovnání izolačních a technických vlastností, cena:
EPS70F EPS100F
Objemová hmotnost: 13,5-18kg/m3 Objemová hmotnost: 18-23 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti: 0,039 Součinitel tepelné vodivosti: 0,037
Faktor difuzního odporu: 20-40 Faktor difuzního odporu: 30-70
Pevnost ve smyku (kPa): 50 Pevnost ve smyku (kPa): 50
Pevnost v tlaku: 70 kPa Pevnost v tlaku: 100 kPa
Pevnost v tahu: 100 Pevnost v tahu: 150
Reakce na oheň: E Reakce na oheň: E
Nasákavost dlouhodobá: 0,5 kg/m2 Nasákavost dlouhodobá: 0,5 kg/m2
Cena obvyklá: 1200Kč/m3 s DPH Cena obvyklá: 1500Kč/m3 s DPH
Tabulka porovnání izolačních a technických vlastností, cena:
Příčná (kolmá) orientace vláken Podélná orientace vláken Podélná orientace vláken dvouvrstvá charakteristika
Objemová hmotnost: 88 kg/m3 Objemová hmotnost: 160 kg/m3 Objemová hmotnost: 160 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 – 0,039 Součinitel tepelné vodivosti: 0,036
Faktor difuzního odporu: 1 Faktor difuzního odporu: 1 Faktor difuzního odporu: 1
Pevnost v tahu kolmo k desce: 80 kPa Pevnost v tahu kolmo k desce: 15 kPa Pevnost v tahu kolmo k desce: 10 kPa
Reakce na oheň: A1 Reakce na oheň: A1 Reakce na oheň: A1
Cena obvyklá: 2600Kč/m3 s DPH Cena obvyklá: 2800Kč/m3 s DPH Cena obvyklá: 2500Kč/m3 s DPH
Zjistit více Méně informací

Proč tvrdíme, že minerální vlna je dražší než pěnový polystyren?

Tabulky srovnávající cenu v textu uvádí, že „cena obvyklá“ u EPS je zhruba 1200 Kč / m3, zatímco „cena obvyklá“ u minerální vlny se pohybuje v rozmezí 2 500 Kč - 2800 Kč / m3. ...

Zdroj: např. https://www.nazeleno.cz/stavba/izolace/tepelne-izolace-polystyren-mineralni-vata-a-dalsi.aspx

Izolační materiál Cena obvyklá za m3
EPS70F 1 200 Kč
EPS100F 1 500 Kč
Minerální vlna: Podélná orientace vláken dvouvrstvá charakteristika 2 500 Kč
Minerální vlna: Podélná orientace vláken 2 800 Kč
Minerální vlna: Příčná (kolmá) orientace vláken 2 600 Kč
Zjistit více Méně informací
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace